Veste bună admitere școli militare 2019. Au început înscrierile locuri, condiții recrutare, salarii

Admitere școli militare 2019. Au început înscrierile! Locuri disponobile, condiții de recrutare, salarii după absolvire.

Admitere școli militare 2019. Cei care doresc o carieră militară pot opta pentru admiterea în învățământul universitar, postliceal sau liceal militar.

În total, sunt disponibile 2570 de locuri, iar dosarele pot fi depuse până la 1 martie 2019. Candidații, care se vor bate în total pe 2570 de locuri, își pot să depune dosare până pe 1 martie.

Admitere școli militare 2019. Ofițeri-893 locuri

Academia Forțelor Terestre “Nicolae Balcescu”, Sibiu (3 ani): 264 locuriAcademia Forțelor Aeriene „Henri Coandă”, Brașov (3 ani):

184 locuriAcademia Năvală „Mircea cel Batran”, Constanța (4 ani): 108 locuriAcademia Tehnică Militară, București (4 ani): 219

locuriInstitutul Medico-Militar (5-6 ani): 110 locuri din care: 60-prin Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București (40 medicină generală, 10 medicină dentară, 10

farmacie) și 50 Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș (medicină generală)Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București (3 ani): 8 locuri

Admitere școli militare 2019. Maiștri militari – 678 locuri

Școală Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” din Pitești (2 ani): 313 locurișcoală Militară de Maiștri Militari și

Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, județul Buzău (2 ani): 245 locuriȘcoală Militară de Maiștri Militari a Forțelor Năvale

„Amiral I. Murgescu” din Constanța (2 ani): 120 locuri Trebuie precizat că la maiștri militari,

un procentaj de cel mult 25% din numărul de locuri este rezervat absolvenților din acest an ai colegiilor naționale militare.

Admitere școli militare 2019. Subofițeri-399 de locuri

Școală Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” din Pitești (1 an):

323 locuriȘcoală Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” din localitatea Boboc, județul Buzău (1 an): 76 locuri

Admitere școli militare 2019. Colegii naționale militare-600 locuri

Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”, din Albă Iulia, județul Albă -120 locuriColegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir”, din

Breaza, județul Prahova -120 locuriColegiul Național Militar ”stefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava -120 locuriColegiul Național Militar ”

Tudor Vladimirescu” din Craiova, județul Dolj -120 locuriColegiul Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, județul Constanța -120 locuri

Admitere școli militare 2019. Criterii de recrutare

Pentru admiterea în învățământul universitar militar de formare a ofițerilor (cu durată între 3 și 6 ani) se pot înscrie elevii din

clasele a XII-a, precum și ținerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani (24 pentru piloți) în anul 2019.

Pentru admiterea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari (cu durată de 2 ani) se pot înscrie elevii din

clasele a XII-a, precum și tinerii care sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și care vor împlini cel mult 30 de ani în anul 2019.

Pentru colegiile naționale militare (licee militare cu specializare matematică-informatică și durată de 4 ani) se pot înscrie elevii din

clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârstă de cel mult 16 ani împliniți în anul 2019.

Admitere școli militare 2019. Acte necesare

– vizită medicală, apoi veți depune documentele necesare în dosarul de candidat: acte de identitate și de studii, cazier.

– Selecționarea candidaților recrutați constă în susținerea unor probe psihologice și fizice. Fiecare candidat recrutat va fi planificat

pentru parcurgerea probelor de selecție și va fi anunțat cu privire la data prezentării la centrul zonal de selecție și orientare de care aparține.

Candidații admiși (selecționați) vor participa la concursul de admitere (examen scris).

Admitere școli militare 2019. Salarii, sporuri, beneficii

La nivelul ministerului Apărării soldă lunară se compune dintr-o parte fixă alcătuită din soldă de funcție, soldă de grad, gradații și,

după caz, soldă de comandă și o parte variabila compusă din indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

Concret, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție s-a majorat cu

15%, în ultimul an, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/2017. De acesta majorare au beneficiat cadrele militare în activitate,

soldații și gradații profesioniști în activitate și personalul civil din Ministerul Apărării Naționale și institutile aflate în subordine, conform adevărul.ro.

Cea mai mare creștere a soldei se înregistrează în cazul soldaților. În anul 2018, salariul unui sodat acesta a ajuns la 1.857 lei.

În cazul unui subofițer, în luna ianuarie 2018: 2.440 lei

Plutonierii adjutanți principali sunt subofițerii care au soldă cea mai mare încasând 2.576 de lei.

– un tânăr locotenent a trecut de la o soldă de 2,122 lei, la de 2,271 de lei. Diurnele duble, chirie locuință compensată etc.

Admitere liceu militar 2019. Media de admitere se modifică anul acesta

Admitere liceu militar 2019. Sistemul de admitere la şcolile militare se schimbă începând din anul 2019.

O pondere de 30% din media de admitere o va avea media de absolvire a claselor V-VIII, iar notele obţinute la testele de verificare vor „cântări” 70%.

Conform Ordinului nr. 4829 al ministrului Educației Naționale (publicat în M.O. nr. 787

din 13.09.2018) modul de calcul al mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2019-2020 este următorul:

MFA=0,3 MA+0,7NT, în care ,MFA – este media finală de admitere , MĂ – 0,2 media de absolvire a claselor V-VIII + 0,8 media de la testele naționale,

NT – notă obținută de candidați la testul de verificare a cunoștințelor ce se susține la colegiile naționale militare”, precizează reprezentanții Centrului Militar Alba.

Mai exact, la admiterea din 2019 în instituțiile de învățământ militar, media de admitere se calculează astfel:

30% media de absolvire a claselor V-VIII
70% notele la testele de verificare

Admitere liceu militar 2019. Până acum media finală de admitere se calcula astfel: MFA( media finală de admitere)

= (NT-nota obţinută la testul tip grilă de evaluare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi

Matematică + MA- media de admitere în învăţământul liceal de stat, calculată ca medie

ponderată între media generală obţinută la evaluarea naţională şi media generală de absolvire a claselor a V – a – a VIII –a / 2.

Lasă un răspuns